Συνεργασίες


SIMON TECHNOLOGIES S.A.
Συνεδριακά, μεταφραστικά συστήματα BOSCH, κεντρικά συστήματα ασφαλείας, επαγγελματικά συστήματα ήχου και ανακοινώσεων


COBRA CENTER  LTD
Ασύρματες επικοινωνίες, πομποδέκτες, τροφοδοτικά, ειδικά καλώδια

OMIKRON ELECTRONICS M. ΕΠΕ
Επαγγελματικά συστήματα ήχου και εικόνας

INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ
Υλικό πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, hardware)

BON STUDIO AEBE
Επαγγελματικά συστήματα ήχου

CENTRAL A.E.B.E.
Τηλεπικοινωνιακό υλικό, ειδικά καλώδια, δικτυακές εφαρμογές

ΤΑΝ S.A.
Δικτυακό υλικό, περιφερειακά

Westnet
Υλικό πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, hardware)